اینورتر

اینورتر و سافت استارت ها :

در بعضی از مواقع برای اینکه از سیستم ستاره و مثلت (که در قسمت خرابی پلاتین ها ،  سوختن کنتاکتور ها وتجهیزات جانبی بانک خازن های قدیمی وموجود ، توضیح داده شده است ) برای راه

 اندازی الکتروموتور استفاده نشود از سافت استارت یا اینورتر استفاده میشود.

وظیفه سافت استارت ها  :

سافت استارت فقط وظیفه نرم راه اندازی الکتروموتور را دارد یعنی بعد از راه اندازی کامل

 الکتروموتور هیچ نقشی ایفا نکرده وبازهم الکتروموتور نیاز به توان راکتیو دارد واز آمپر مصرفی آن

 کاسته نمیشود

اینورترها  :

اینورترها قادر هستند که الکتروموتور را نرم راه اندازی کرده وراکتیو را نیز کاهش دهند

 ولی به شدت هارمونیک زا بوده وباعث ایجاد اعوجاج هارمونیکی میکنند وبرای هر الکتروموتور نیاز

 به یک عدد اینورتر است که از لحاظ اقتصادی , نیاز به هزینه زیادی دارد ، در صورتی که این هزینه

 گزاف را میتوان به چرخه تولید برگرداند

مکانزیم خازنی کاوار در زمان اولیه و راه اندازی الکتروموتور نقش خود را ایفا کرده و آمپر راه اندازی را کاهش داده و توان راکتیو مورد نیاز را چه در راه اندازی و چه در موقعی که به دور نامی میرسد را تامین میکند

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...