بازدید

 

(به عمل کار بر آید به سخنرانی نیست)

 

                                                                 

 

فروش آغاز یک تعهد است در گروه بهساز تجارت کاوار مصداق عملی پیدا نموده است.

لذا در راستای  خدمات رسانی و مسـُولیت پذیری این گروه به دو روش ذیل محصولات مکانیزم  ریز خازنی نصب شده  را رصد می نماید:

 

1: بازرسی آنلاین و غیر حضوری: اتوماسیون اداری بهساز تجارت کاوار به صورت آنلاین ماهیانه گزارش عملکرد مکانیزم های ریز خازنی را به اطلاع صاحبان صنایع میرسانند تا از کیفیت بهینه سازی شبکه برق آن واحد صنعتی، ضریب زیان بدی مصرف و احتمال جریمه راکتیو توسط اداره برق آگاهی پیدا نمایند و در صورت هرگونه عیب و نقص در برق مصرفی ، شما دوست عزیز را  مطلع کرده تا هزینه های بعدی به شما تحمیل نگردد.

 

2: بازرسی حضوری : واحد فنی و بازرسی بهساز تجارت کاوار برنامه ای منوط به سرکشی و بازرسی در محل را در برنامه خود قرار داده و به صورت دوره ای ،این کار انجام میشود

 

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...