سیم پیچی و تعمیر

واحد تعمییرات و سیم پیچی گروه برق صنعتی بهساز تجارت با استخدام افراد ماهر و آموزش دیده  و استادکاران مجرب در این حوزه اقدام به سیم پیچی  انواع الکتروموتور ها سه فاز و تک فاز نموده که بعد از فرایند ذکر شده تشخیص الکتروموتوردست پیچ و فابریک امری بسیار دشوار و سخت میباشد.

 این گروه قادر است به ضرورت نیاز  که در فرایند خط تولید واحد صنعتی خود مواجه با سوختن الکتروموتور ها میشوند در کوتاه ترین زمان ممکن آن نیاز را از محل انبار نو یا استوک خود تامین نموده تا الکتروموتور سوخته آن واحد صنعتی تعمییر و سیم پیچی شود، لذا با این امکانات فراهم شده در این مجموعه تعطیلی خطوط تولید به دلیل تعمییرات و سوختن الکتروموتور ها به حداقل زمان خود کاهش پیدا میکند.

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...