نسل جدید بانکهای خازنی

گروه برق صنعتی بهساز تجارت با تکیه بر دانش و تجربه گروه مهندسین و مشاوران خود موفق به ارایه مکانیزم های ریز خازنی کاوار گردید 

طرح مذکور نو آوری ریشه ای در بانکهای خازنیست که نسبت به بانکهای خازنی پله ای با یک سوم قیمت و سه سال گارانتی انجام شده و تمام عیب ها و نارسایی های آنها را مرتفع و برطرف نموده است،خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر به محتوای سایت مراجعه فرمایید و در صورت نیاز  از طریق شماره های ذکر شده در سایت با ما مشاورین و متخصصین این مجموعه در ارتباط باشید

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...