خرابی پلاتین ها ، سوختن کنتاکتور ها

خرابی پلاتین ها ،  سوختن کنتاکتور ها وتجهیزات جانبی بانک خازن های قدیمی وموجود :

همانطور که در قسمت (چگونگی کار کرد بانک خازن های قدیمی وموجود و معایب آنها)گفته شد.

بانک خازن های قدیمی و موجود براساس سی تی و رکولاتور خازن های مورد نیاز شبکه را ورود یا خروج میکنند که همین امر چون در طول روز به دفعات مکرر انجام میشود باعث آرک زدگیپلاتین ها و سوختن کنتاکتور ها وتجهیزات جانبی بشود ، برای راه اندازی الکتروموتورها با توان نامی بالا باید از سیستم راه انداز ستاره ومثلث استفاده نمود که همین امر با توجه به KW الکتروموتور از 8 الی 15 ثانیه به طول می انجامد تا الکتروموتور به دور نامی خود برسد ، این در حالی است که الکتروموتور جریانی تا چندین برابر جریان نامی خود میکشد ، در صورتی که رگولاتور بانک خازنی نیاز به 10 الی 20 ثانیه زمان نیاز دارد تا خازن مورد نیاز را وارد شبکه ، کند .

پس در نتیجه کلیه جریان های راه اندازی الکتروموتور بدون حظور خازن انجام شده است

 

 

 

مکانزیم خازنی کاوار نیازی به رگلاتور ، کنتاکتور وغیره نداشته و خرابی پلاتین ها ،  سوختن کنتاکتور ها وتجهیزات جانبی را از بین برده است.

مکانزیم خازنی کاوار در زمان اولیه و راه اندازی الکتروموتور نقش خود را ایفا کرده و آمپر راه اندازی را کاهش داده و توان راکتیو مورد نیاز را چه در راه اندازی و چه در موقعی که به دور نامی میرسد ، را تامین میکند و نیازی به زمان 10 الی 20 ثانیه ای ندارد

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...