تامین استوک لوازم برق صنعتی

از دیگر فعالیت های منحصر به فرد و اختصاصی این گروه تهیه و تامین انواع الکتروموتور ها ،شناور ها ، کفکش هاو دینام هاو سایر تجهیزات برق صنعتی نو و استوک میباشد تا در صورت نیاز سریع و در لحظه الکتروموتورمورد نیاز صنایع  در کوتاه ترین زمان ممکن به صورت نو یا استوک تامین گردد.

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...