ساخت تابلوهای برق قدرت

گروه برق صنعتی بهساز تجارت کاوار در راستای کاهش هزینه های ساخت و مونتاژ تابلو های توزیع و بانکهای خازنی با حذف سلول فلزی مربوط به مونتاژ بانکهای خازنی موفق به حذف هزینه مربوطه شده است.

از دیگر خدمات این مجموعه تولید و مونتاژ انواع تابلو های توزیع برق در ابعاد و رنج های متفاوت و متناسب با ظرفیت ترانس های برق فشار قوی و ضعیف میباشد که در طراحی ان از گروه مشاوران مهندسی و بخش R&D بهره گرفته تا از به روز ترین تکنیک ها استفاده کرده باشد 

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...