مصرف کننده بودن خازنهای قدیمی و موجود

مصرف کننده بودن خازنهای قدیمی و موجود :

 

در کاربری صنعتی رآکتنس ترانسفورماتور قدرت به علاوه خازنهای قدیمی و موجود , در سمت ولتاژ پایین به عنوان یک مدار تشدید موازی ، برای ، سمت ولتاژ بالای ترانسفورماتور عمل می کند. اگر این فرکانس تشدید ترکیب سلف و خازن ، بر فرکانس هارمونیک شایع در صنعت منطبق شود ، بخاطر بستری با امپدانس پایین ارائه شده ، توسط خازن ها برای هارمونیک ها ، منجر به افزایش توانی جریان خازن ها خواهد شد. از این رو خازن های ولتاژ پایین در سطحی بسیار بالا اضافه بار پیدا خواهند کرد که همچنین این عمل موجب تحمیل بار اضافی بر ترانسفورماتور می شود. این پدیده منجر به تخریب ولتاژ در شبکه ولتاژ پایین می شود.

 

خازنهای موجود در بازار به علت طراحی داخلی خود علاوه بر تولید و تزریق توان راکتیو ، خود بعنوان مصرف کننده

 جریان برق و توضیحات بالا عمل می کند

ولی مکانیزم خازنی کاوار با توجه به نوع ساخت وطراحی بروزی که دارد علاوه بر تولید و تزریق توان راکتیو ، سعی در برطرف

 کردن مشکلات فوق نموده وبه هیچ عنوان مصرف کننده نبوده

 

 

 

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...