چگونگی کار کرد بانک خازن

چگونگی کار کرد بانک خازن های قدیمی وموجود و معایب آنها:

بانک های خازنی قدیمی وموجود بر اساس سی تی یا ترانس جریان و رگولاتور کار میکند یعنی رگولاتور با توجه به باری که از سی تی  عبور میکند ، عمل میکند و خازن های مورد نیاز را ورود یا خروج میکند که خود این یک  عیب به حساب می آید ، چون اگر شما الکتروموتور یا مصرف کننده سلفی دیگری در نقطه ای دیگر که تحت پوشش بانک خازنی نباشد ، داشته باشد( نقطهB)  ، بانک خازنی عمل نکرده وهیچ خازنی را وارد مدار نمیکند، همانطور که در عکس پایین مشاهده میکنید ، بار مورد نیاز از سی تی عبور نکرده است وبرای کاهش آمپر مصرفی وبهینه سازی نیاز به ساخت بانک خازنی جدید را دارید.

ولی خبرخوب

با نصب مکانزیم خازنی کاوار دیگر نیازی به نصب بانک خازنی جدید ندارید ( همانطور که در عکس پایین مشاهده میکنید ) در هر نقطه ای از کارخانه قرار بگیرد ، فرایند تولید توان راکتیو مورد نظر را انجام میدهد ، یعنی اگر ما 5 نقطه را در کارخانه در نظر بگیریم و در نقطه A مصرف کننده ای وارد مدار شود ، مکانزیم خازنی کاوار به صورت هوشمند وارد مدار میشود ، حال میخواهد مکانزیم خازنی کاوار در هر نقطه ای ( اول خط ، آخر خط ، یا در نقطه C) نصب شده باشد

 

3: بانک های خازنی قدیمی و موجود جهت جلوگیری از ورود یا انتقال راکتیو به شبکه ، معمولا در اول خط کار خانه  یا مجموعه نصب میشوند که همین امر باعث گرم شدن  و تلفات داخلی کابل میشود ، عمر کابل را کوتاه و  تلفات هارمونیک را در کل شبکه پخش می کند.

که تیم مهندسی مجموعه را مجبور به انتخاب وتهیه کابلی میکند که  کابل مورد نظر را در برابرتحمل آمپر مصرفی و تلفات کابلی محافظت کند (که خود تحمیل کننده هزینه ای مازاد است)

در همین راستا توجه شما را به (عکس پایین) جلب میکنیم:

* فاصله از نقطهA تا نقطه 100  ،C متر(کابل مورد نیاز 185 الی 240 مسی )

همانطور که در عکس بالا مشاهده میکنید از نقطه C جریان مصرفی حدودا 300 آمپر میباشد و از کلیه کابل های متصل عبور کرده تابه نقطه A برسد که با توجه به نصب بانک خازنی در نقطه B آمپر مصرفی از نقطه A  به حدودا 200 آمپر تغییر پیدا می کند.

ولی مکانزیم خازنی کاوار به علت سیستم داخلی , کم حجم بودن و نصب در هر نقطه ای  و هر مکانی میتواند باعث کاهش آمپر در نقطه شروع بارمصرفی شود همانطور که در عکس پایین مشاهده میکنید به علت نصب در نقطه C آمپر عبوری از کابل ها کمتر ، کابل با درجه حرات نرمال کار میکند که همین امر باعث افزایش عمر مفید کابل میشود ونیاز به انتخاب کابلی قویتر نیست ، تلفات هارمونیک ایجاد شده را تا حدودی فیلتر وثابت نگه میدارد.

*فاصله از نقطه A تا نقطه C 100متر (کابل مورد نیاز 70 الی 120 مسی)

 

برخی از مشتریان عالی رتبه ما...