مکانیزم ریز خازنی کاوار مدل I 20

توضیحات

مدل های فوق دارای نمایشگر پارامترهای سنجش بهینه سازی و voltage است.
بسیار مناسب برای کارگاه های کوچک که دارای برق 3 فاز 25و32 آمپر هستند.
مناسب جهت واحد های صنعتی که نیاز به تقویت کلید کنتور جهت آمپر کشیدن اضافه تر هستند.
بهینه ساز شبکه برق داخلی کارگاه.
دارای  تیغه های ورق 3cm جهت نصب استاندارد.