مکانیزم ریز خازنی کاوار مدل I 30

توضیحات

مدل های فوق دارای نمایشگر پارامترهای سنجش بهینه سازی و voltage است.
بسیار مناسب برای کارگاه های کوچک که دارای برق 3 فاز 25و32 آمپر هستند.
مناسب جهت واحد های صنعتی که نیاز به تقویت کلید کنتور جهت آمپر کشیدن اضافه تر هستند.
بهینه ساز شبکه برق داخلی کارگاه.
دارای  تیغه های ورق 3cm جهت نصب استاندارد.

 

 

قیمت تمام شده!؟

قیمت تمام شده بانک های خازنی بر اساس نوع سفارش مشتری قیمت گذاری میشود.

70 درصد بانک های خازنی الکترونیک MCK مونتاژ و 30 درصد باقیمانده بر اساس نیاز مشتری و بستگی به نوع هارمونیک های شبکه و دیگر پارامترهای کیفیت برق دریافتی از شبکه مونتاژ و ساخته میشود.

لحاظ کردن نوع هارمونیک شبکه و دیگر پارامترهای شبکه برق واحد صنعتی شما در قیمت گذاری تاثیر دارد.