مکانیزم ریز خازنی کاوار مدل I 40

توضیحات

مدل imp+40 دارای نمایشگر پارامترهای سنجش بهینه سازی و voltage است.
کاهش آمپر مصرفی تا 20 آمپر.
به طور  24 ساعت در مدار است و مصرف کننده ی برق نمی شود.
مناسب برای واحد های صنعتی که کسری برق دارند.

 

قیمت تمام شده!؟

قیمت تمام شده بانک های خازنی بر اساس نوع سفارش مشتری قیمت گذاری میشود.

70 درصد بانک های خازنی الکترونیک MCK مونتاژ و 30 درصد باقیمانده بر اساس نیاز مشتری و بستگی به نوع هارمونیک های شبکه و دیگر پارامترهای کیفیت برق دریافتی از شبکه مونتاژ و ساخته میشود.

لحاظ کردن نوع هارمونیک شبکه و دیگر پارامترهای شبکه برق واحد صنعتی شما در قیمت گذاری تاثیر دارد.