مکانیزم ریز خازنی کاوار مدل I 50

توضیحات

مدل imp+50 دارای نمایشگر پارامترهای سنجش بهینه سازی و voltage است.
دستگاه فوق در هر دو مدل مکمل بانک های خازنی است و جایگزین CAPACITOR
یا سیلندر خازنی خراب میگردد.
تعادل فاز ایجاد می کند و باعث یکسان سازی ولتاژ ورودی میشود.
کاهش آمپر مصرفی تا 20 آمپر که بسته به تعداد آن متغیر می باشد.
مکمل خازن های 3 فاز.
اصلاح و بهبود ضریب زیان بدی مصرف برق.

 

قیمت تمام شده!؟

قیمت تمام شده بانک های خازنی بر اساس نوع سفارش مشتری قیمت گذاری میشود.

70 درصد بانک های خازنی الکترونیک MCK مونتاژ و 30 درصد باقیمانده بر اساس نیاز مشتری و بستگی به نوع هارمونیک های شبکه و دیگر پارامترهای کیفیت برق دریافتی از شبکه مونتاژ و ساخته میشود.

لحاظ کردن نوع هارمونیک شبکه و دیگر پارامترهای شبکه برق واحد صنعتی شما در قیمت گذاری تاثیر دارد.